HPC Rudolf

HPC Rudolf

HPC Rudolf se uporablja za množične numerične simulacije, ki so jedro vseh naših raziskovalnih smeri. Poleg tega, naš raziskovalni center, ki je zgrajen okrog Rudolfa, izvaja, upravlja in sodeluje pri temeljnih, aplikativnih, eksperimentalnih in strokovnih projektov ter nalogah, ki zahtevajo uporabo HPC-a. Ti vključujejo različne zainteresirane deležnike iz gospodarstva, lokalne skupnosti, državnih organov, mednarodnih raziskovalnih in komercialnih institucij, nevladnih organizacij in drugih. HPC se uporablja tudi za izobraževalne potrebe.

Konfiguracija HPC Rudolf:
– 736 procesorskih jeder
– 3.6 TB RAM
– kapaciteta 13 TFlops operacij
– 96 TB diskovnega polja

Skip to content