HPC Trdina

HPC Trdina

HPC Trdina je nameščen v za ta namen nadgrajeni strežniški sobi Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in omogoča širitev IT infrastrukture fakultete ter njeno nemoteno obratovanje. HPC Trdina je zgrajen na bazi HPC Maistra, ki je nameščen v UM. Izbrali smo minimalno število komponent, ki zagotavljajo superračunalniški sistem, ki bo omogočal hiter dostop do HPC Maister in do HPC Vega, katerega zagon je predviden konec leta 2020 in se bo nahajal v prostorih Inštituta IZUM.

HPC Trdina je sestavljen iz naslednjih komponent:
– Mini HPC
– Big RAM strežnik (head node)
– GPU računsko vozlišče
– Diskovno polje
– Povezovalno stikalo
– Stikalo za upravljanje

Konfiguracija HPC Trdine:

Superračunalnik Trdina se sestoji iz enega glavnega (head node) računalniškega vozlišča, treh vozlišč, ki tvorijo računski del ter grafičnega računskega vozlišča. Poleg tega je v sklopu superračunalnika tudi hitro diskovno polje za shranjevanje podatkov.

»Head node« oz. glavno računalniško vozlišče se sestoji iz 2x AMD EPYC Naples 7501 procesorjev, vsak z 32 jedri, skupno torej 64 jeder in 1024GB delovnega spomina ter SSD diskom kapacitete 980GB.
Glavno računalniško vozlišče je prvenstveno namenjeno upravljanju ostalih vozlišč z vidika konfiguracije, dodeljevanja procesorske moči in delovnega spomina, zagonu in nadzoru različnih računskih procesov, … Lahko se ga pa seveda uporablja tudi v računske namene.

Računski del superračunalnika tvorijo računska vozlišča za preračunavanje negrafičnih simulacij in izračunov, medtem ko je grafični računski del namenjen grafičnim simulacijam.
Računski del je sestavljen iz treh identičnih strežnikov, ki vsebujejo 2x AMD EPYC Naples 7501 procesorje z 32 jedri, skupaj 192 jeder in 1536GB delovnega spomina. Vsak računalnik vsebuje še 2x SSD disk kapacitete 480GB v RAID1 konfiguraciji. Računski del superračunalnika je sposoben izvesti 10400 GFlops operacij.

Grafično računsko vozlišče pa vsebuje 2x INTEL SKL 6128 procesor, vsak z 6 jedri, skupaj 12 jeder in 256GB delovnega spomina, 2x SSD disk kapacitete 480GB v RAID1 konfiguraciji. Za izvajanje grafično intezivnih simulacij so na voljo 4x NVIDIA Tesla P100 32GB grafične kartice. Grafični del računskega vozlišča ima kapaciteto izvajanja operacij med 4.7 TFlops in 9.3 TFlops.

Diskovno polje oz. podatkovno skladišče vsebuje tri strežnike z 2x INTEL CLX 4210 2P procesorji, vsak z 10 jedri, skupno 60 jeder in 768GB delovnega spomina. Vsak od teh strežnikov vsebuje še 2x SSD diske kapacitete 480GB v RAID1 konfiguraciji za zagon sistema. Kapaciteta skupnega diskovnega prostora je 138TB v surovi (RAW) konfiguraciji.

Vsa vozlišča so med seboj povezana preko hitrega lokalnega omrežja (100GbE), poleg tega pa imamo za upravljanje vseh vozlišč vzpostevljeno povezavo preko ločenega mrežnega stikala.

Na vseh vozliščih je nameščen operacijski sistem CentOS.

Skip to content